پرسش‌های متداول

1. سبدگردانی اختصاصی چیست؟

 

2. میزان بازدهی سبدگردانی اختصاصی چقدر است؟

3. کارمزد سبدگردانی اختصاصی به چه میزان است؟

 

4. طول مدت قرارداد چقدر است و نقدشوندگی سرمایه در طول قرارداد به چه میزان است؟

 

5. فرآیند کار چگونه است؟

 

6. پول به حساب چه کسی واریز می‌شود؟

 

7. چطور میشه به ترنج به عنوان یک سبدگردان اعتماد کرد؟

 

8. مزیت سبدگردانی اختصاصی نسبت به صندوق سرمایه‌گذاری چیست؟

 

9. در صورت ریزش بازار عکس‌العمل ترنج به عنوان سبدگردان چیست؟

 

10. راهکار سرمایه‌های کمتر از یک میلیارد تومان چیست؟

 

11. آیا سرمایه‌گذاری در بورس کار درستی است؟