سه‌شنبه 3 خرداد ۱۴۰۱، هتل اسپیناس پالاس

بیم و امیدهای سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها در سال 1401: مدیریت مطلوب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در شرایط تردید نسبت به آینده

 قانون بودجه ۱۴۰۱ دستخوش تغییرات عمده‌ای گردیده که هدف آن تأمین بخش بزرگتری از درآمدهای دولت با اتکا به مالیات بوده است.

به عقیده ما سیاستی که رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را در سال ۱۴۰۱ تغییر دهد، در بند (ر) تبصره (۶)‌ قانون بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده است. پس از نزدیک به ۵۰ سال، مطابق این بند سود حاصل از سپرده‌های مدت‌دار اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشمول مالیاتی برابر سایر سودهای کسب شده بنگاه خواهد شد.

ما معتقدیم سرمایه‌گذاری هوشمندانه جز با تحلیل دقیق آثار سیاست جدید میسر نیست. در همین راستا مشاور سرمایه گذاری ترنج قصد دارد تا با برگزاری سمینار “بیم و امیدهای سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱: مدیریت مطلوب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در شرایط تردید نسبت به آینده” برای مدیران عامل و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌ها فرصت بررسی دقیق‌تر ابعاد اجرای این سیاست را برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فراهم نماید.

سیاست‌های مالی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ دستخوش تغییرات عمده‌ای گردیده که هدف آن تأمین بخش بزرگتری از درآمدهای دولت با اتکا به مالیات بوده است.

به عقیده ما سیاستی که رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را در سال ۱۴۰۱ تغییر دهد، در بند (ر) تبصره (۶)‌ قانون بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده است. پس از نزدیک به ۵۰ سال، مطابق این بند سود حاصل از سپرده‌های مدت‌دار اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشمول مالیاتی برابر سایر سودهای کسب شده بنگاه خواهد شد.

پیش‌بینی می‌کنیم که آثار این تغییر ریل در سیاست‌‌گذاری هم بر روی شرکت‌ها و هم بر روی اقتصاد ایران تأثیر گذار باشد. ما معتقدیم سرمایه‌گذاری هوشمندانه جز با تحلیل دقیق آثار سیاست جدید میسر نیست. در همین راستا مشاور سرمایه گذاری ترنج قصد دارد تا با برگزاری سمینار “بیم و امیدهای سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱: مدیریت مطلوب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در شرایط تردید نسبت به آینده” برای مدیران عامل و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌ها فرصت بررسی دقیق‌تر ابعاد اجرای این سیاست را برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای فراهم نماید.

آنچه در این سمینار به آن خواهیم پرداخت:

1. بررسی چگونگی مدیریت مطلوب سرمایه‌­گذاری‌­های کوتاه‌مدت

2. بررسی اثرات قانون مالیات بر سود سپرده­‌های بانکی اشخاص حقوقی بر بازارهای مالی

این سمینار مناسب چه افرادی است:

  • مدیران عامل و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌های پتروشیمی، بیمه، دارویی، فلزی، معدنی، ….
  • مدیران پورتفوی و مدیران مالی
  • تحلیل‌گرانی که بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری، تاثیرگذارند.

با پر کردن فرم زیر در این همایش شرکت کنید. در صورت تایید ثبت نام، تیم ترنج با شما تماس خواهند گرفت.