بررسی تحلیلی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای)

گزارش تحلیلی بیمه اتکایی ایرانیان

 

 

بیمه اتکایی ایرانیان به عنوان اولین بیمه تخصصی اتکایی سهامی عام در تاریخ 1388/12/22 تأسیس شد.  در کنار بیمه اتکایی امین، بیمه اتکایی ایرانیان تنها بیمه گران اتکایی سهامی عام در کشور هستند. به صورت تاریخی عملیات اتکایی بیمه های کشور در انحصار بیمه مرکزی بوده است که با  وضع اتکایی اجباری شرکت های بیمه را ملزم به واگذاری قسمتی از حق بیمه صادره خود به بیمه مرکزی می کرد. با توجه به عدم حضور بیمه های اتکایی بزرگ بین المللی در کشور این سیاست عقلانی به نظر می رسید. ولی با اعطای مجوز  به بیمه گری اتکایی به بخش خصوصی به نظر می رسید که بیمه مرکزی برای واگذاری بخشی از عملیات اتکایی خود آماده می شود. با آن که به مرور زمان بیمه مرکزی درصد بیمه اتکایی اجباری خود را بر بیمه گران مستقیم کاهش داد، اما مشوقی برای شرکت بیمه ها در عملیات بیمه گری اتکایی غیر اجباری تعریف نکرد. این موضوع سبب شده که بیمه گران اتکایی بعد از گذشت تقریباً یک دهه از فعالیتشان نتوانند از تمامی ظرفیت خود استفاده کنند. از طرفی بیمه گران اتکایی موجود هم از نظر اندازه سرمایه امکان ایفای نقش برجسته ای در بازار بیمه کشور ندارند.

البته از این حقیقت هم نمی توان گذشت که بیمه اتکایی ایرانیان با سرعت زیادی هر ساله میزان حق بیمه اتکایی پذیرفته شده خود را افزایش داده است. اما طبق گزارش سال 97 شرکت نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آن %32/6 است که نشان می دهد امکان رشد برای شرکت همچنان فراهم است.

اتکایی ایرانیان  بیشتر  در زمینه  رشته های آتش سوزی، نفت و انرژی فعال است، چنانچه به ترتیب %32/9 و %26/8 از سبد اتکایی ایرانیان را تشکیل می دهند. طبیعتاً در بازار بیمه کشور بیشترین بیمه صادره به رشته های شخص ثالث و درمان اختصاص دارد. اما به این علت که عموماً این رشته ها زیان ده هستند بیمه گران اتکایی تمایلی به پوشش این نوع ریسک ندارند. همچنین بیمه هایی مانند بیمه زندگی هم به علت سودآوری بالای آن برای بیمه گر مستقیم باعث می شود که بیمه گر مستقیم از واگذاری آن خودداری کند. در نتیجه با ساختار فعلی بازار بیمه بهترین رشته های فعالیت برای بیمه گران اتکایی آتش سوزی، حوادث، کشتی، هواپیما، و نفت و انرژی است. البته هرگونه تغییر در محیط سیاست گذاری صنعت بیمه و ساختار بازر بیمه بالطبع می تواند این حقیقت را به کلی دستخوش تغییر کند.

.

 

 

 

 

نظرات