گزارش و ارائه فایل‌های همایش “بیم و امیدهای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱” به میزبانی مشاور سرمایه گذاری ترنج

 در این همایش ابتدا علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به آثار حذف معافیت مالیاتی سپرده‌های اشخاص حقوقی بر بازارهای مالی پرداخت.

 سپس سیاوش غفاری، تحلیلگر اقتصادی ترنج، با نگاهی به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ از منظر آمار و ارقام به بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور را تشریح کرد.

 و سرانجام بهادر برهان، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق افران، نیز با معرفی ویژگی‌های این صندوق از نظر بازدهی نسبتا خوب، ریسک نقد شوندگی پایین، ریسک اعتباری پایین و قابلیت ایجاد بازدهیِ مازاد نسبتا پایین پرداخت.

 
در انتها نیز در پنل پرسش و پاسخ به سوالات میهمانان پاسخ داده شد.
 
برای دریافت فایل‌های ارائه شده از طریق لینک زیر اقدام کنید:
در این همایش ابتدا علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به آثار حذف معافیت مالیاتی سپرده‌های اشخاص حقوقی بر بازارهای مالی پرداخت.
سپس سیاوش غفاری، تحلیلگر اقتصادی ترنج، با نگاهی به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ از منظر آمار و ارقام به بررسی آخرین وضعیت اقتصادی کشور را تشریح کرد.
و سرانجام بهادر برهان، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق افران، نیز با معرفی ویژگی‌های این صندوق از نظر بازدهی نسبتا خوب، ریسک نقد شوندگی پایین، ریسک اعتباری پایین و قابلیت ایجاد بازدهیِ مازاد نسبتا پایین پرداخت.
 
در انتها نیز در پنل پرسش و پاسخ به سوالات میهمانان پاسخ داده شد.
 
برای دریافت فایل‌های ارائه شده از طریق لینک زیر اقدام کنید: