محاسبه Success fee برای مشاوران ادغام و تملیک (M&A)

 نحوه محاسبه Success fee برای مشاوران ادغام و تملیک (M&A) چگونه است؟

کارمزد معامله یا Success fee کارمزدی است که مشاوران ادغام و تملیک بعد از انعقاد قرارداد خرید و فروش سهام شرکت موردنظر دریافت می‌کنند. این کارمزد در معاملاتی که مشاور ادغام و تملیک مشاور فروشنده است، به سه روش اصلی محاسبه می‌شود:

 

  1. Scaled percentage (درصد پله‌ای)

با توافق مشاور و فروشنده قیمت فروش هدف مشخص شده و در صورت فروش شرکت به این مبلغ یا پایین تر، کارمزد مشاور درصد ثابتی خواهد بود. در صورت افزایش قیمت معامله بیش از قیمت هدف، درصد کارمزد مشاور نیز افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال اگر قیمت هدف 50 میلیارد تومان یا کمتر باشد، مشاور 5% کارمزد معامله دریافت خواهد کرد. در صورت فروش بیش از 50 میلیارد تومان، به ازای هر 10 میلیارد تومان، نیم درصد به کارمزد معامله افزوده خواهد شد.

 

  1. Simple percentage (درصد ساده)

در این روش، کارمزد معامله درصد ثابتی از قیمت فروش شرکت خواهد بود و تابعی از قیمت فروش نیست.

 

  1. Lehman formula (فرمول لمن)

در فرمول لمن، کارمزد معامله مشاور فروشنده، به شکل پله ای نزولی و بدین نحو محاسبه خواهد شد که به عنوان مثال برای اولین 20 میلیارد تومان 6%، دومین 20 میلیارد تومان 5%، 10 میلیارد بعدی 4% و در صورتی که قیمت فروش بیش از 50 میلیارد تومان بود، برای مبالغ بالای 50 میلیارد تومان، کارمزد 3% مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

طبق نظرسنجی مشترک Divestopedia و Firmex از 480 مشاور ادغام و تملیک، 42% از پاسخ‌دهندگان از روش اول، 40% از روش دوم و 18% از روش سوم برای محاسبه کارمزد معامله خود استفاده می‌کردند. با توجه به اینکه در روش اول، منافع فروشنده و مشاور در یک راستا قرار دارند، این روش منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

 

*اعداد و ارقام مثال‌ها برای تفهیم بهتر ذکر شده‌اند و طی مذاکره تعیین خواهند شد.

نظرات