چهار اصل در کسب‌وکار برترین موسسات Private Equity کدامند؟

چهار اصل در کسب‌وکار برترین شرکت های سرمایه گذاری خصوصی

شرکت های سرمایه گذاری خصوصی به دلیل ماهیت بلندمدت بودن سرمایه‌گذاری‌ها و مبالغ بالای سرمایه‌گذاری، در معرض ریسک بیشتری برای از دست دادن یا کاهش سرمایه خود و سرمایه‌گذاران خود هستند. گاهی اوقات یک تصمیم سرمایه‌گذاری اشتباه می‌تواند اعتبار و آینده فعالیت یک موسسه Private Equity را بطور کامل نابود کند. به همین دلیل استفاده از اصول مشترک سرمایه‌گذاری بین موسسات Private Equity موفق، می‌تواند راهنمای خوبی برای سایر موسسات و نهادهای مالی باشد و از بروز اشتباهات پیش‌گیری کند. در ادامه چهار اصل کلی سرمایه‌گذاری برترین موسسات Private Equity در جهان ارائه می‌شوند:

 

اصل اول: مشخص کردن استراتژی سرمایه‌گذاری

 • داشتن برنامه 3-5 ساله برای هر سرمایه‌گذاری
 • تمرکز بر رشد و نه فقط کاهش هزینه‌ها

اصل دوم: عدم اندازه‌گیری بیش از حد

 • ساده‌سازی فرآیند اندازه‌گیری موفقیت یک شرکت سرمایه‌پذیر از طریق تعداد محدودی از معیارهای کلیدی
 • تمرکز بر جریان نقدی و ارزش ایجاد شده و نه سود حسابداری
 • استفاده از معیارهای ارزیابی صحیح و مناسب برای هر شرکت سرمایه‌پذیر
 • انگیزه افراد و مدیران تابعی از عملکرد کل تیم باشد

اصل سوم: استفاده از ترازنامه شرکت سرمایه پذیر

 • استفاده بهینه از دارایی‌های ثابت و سرمایه در گردش و حذف دارایی‌هایی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند
 • در نظر گرفتن سرمایه شرکت به عنوان یک منبع کمیاب و نادر
 • استفاده معقول از بدهی به عنوان اهرم مالی و با لحاظ کردن ریسک و بازدهی

اصل چهارم: مرکزیت سهامداران و منافع آنها در تمام تصمیم‌گیری‌ها

 • تمرکز روی بهینه سازی هر شرکت سرمایه‌پذیر بصورت مستقل
 • عدم تردید در فروش یک شرکت، زمانی که قیمت دریافتی مناسب است
 • نداشتن رفتار و تصمیمات احساسی
 • به عهده گرفتن تصمیم‌گیری در خصوص استخدام و اخراج پرسنل شرکت‌های سرمایه‌پذیر
 • گماشتن یک فرد با رتبه بالا به عنوان پل ارتباطی بین موسسه Private Equity و هر شرکت سرمایه‌پذیر

نظرات