سبدگردانی

سبدگردانی اختصاصی و مدیریت دارایی خدمت مناسب سرمایه گذاری با مبالغ متوسط و کلان است که امکان استفاده سرمایه گذاران از نتایج فعالیت های تحلیلی و مدیریتی تیم سرمایه گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج جهت نیل به اهداف سرمایه گذار را فراهم می آورد.

 

ساختار حقوقی سبدگردانی

ساختار حقوقی سبدگردانی شامل قرارداد سبدگردانی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و یک موسسه حسابرسی به عنوان امین سبد است. نقش امین سبد، نظارت پیوسته بر عملکرد مدیر سبد و تایید تمام فعالیت های آن است. چارچوب و ساختار سرمایه گذاری سبد طی مصاحبه حضوری و تکمیلی پرسشنامه ارزیابی ریسک مشتری تعیین و پس از تایید مشتری، به اجرا گذاشته می شود. مشتری اختیار دارد در هر زمان از قرارداد، نسبت به سرمایه گذرای مجدد در سبد، برداشت تمام یا بخشی از منابع خود اقدام نماید.

 

گزارش عملکرد سبد

گزارش عملکرد سبد در دوره های زمانی مورد توافق به مشتری ارائه می شود که شامل جزئیات وضعیت دارایی ها و معاملات و بازدهی کسب شده طی دوره مورد گزارش است. مدیر سرمایه گذاری سبد مسئول پیگیری اهداف سرمایه گذاری مشتری است و تمام توان تیم سرمایه گذاری را در جهت این اهداف بکار می برد.

 

خدمات قابل ارائه و حدود مسئولیت

شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج دو مجوز مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی اختصاصی دارد. بر این اساس خدمات مشاوره سرمایه گذاری، ارزش گذاری، سبدگردانی و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری از جمله خدمات قابل ارائه توسط این شرکت هستند. حدود مسئولیت های شرکت در هر یک از خدمات قابل ارائه توسط دستورالعملها و رویه های قانونی حاکم تعریف می گردد.

 

کارمزد خدمات سبدگردانی

کارمزد خدمات سبد گردانی  طبق توافق میان مشتری و شرکت ترنج تعیین می شود اما در شکل کلی، کارمزد خدمات به دو دسته تقسیم می شود؛ کارمزد مدیریت و کارمزد عملکرد. کارمزد مدیریت یک درصد مشخص از ارزش ریالی قرارداد است و کارمزد عملکرد، کارمزدی است که شامل درصدی از بازدهی مشتری خواهد بود.

 

اوراق بهادار منتخب برای سرمایه گذاری سبد ها

نوع اوراق بهادار یا دارایی‌های سرمایه‌ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد؛ طیف وسیعی از دارایی ها قابلیت سرمایه گذاری در سبد اختصاصی مشتری را دارد. برای مثال:

  • سهام
  • حق تقدم سهام
  • واحد های صندوق های با درآمد ثابت
  • اختیار خرید/فروش سهام
  • آتی سبد سهام، آتی سپرده های کالایی
  • سپرده های بانکی

 

رویکرد تحلیلی ترنج

مبنای اصلی تحلیل شرکت ها و تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری منابع تحت مدیریت در این مجموعه رویکرد تحلیل بنیادی از پایین به بالا است. به این معنی که تمام جزئیات شرکتها، صنایع، رقابت، بازار، ترکیب تولید، جزئیات هزینه ای و سایر موارد مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پرتفوی بهینه برای مشتریان تشکیل می گردد.

 

منابع اطلاعاتی مشاور سرمایه گذاری ترنج

منابع مهم اطلاعاتی که سبدگردان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است شامل سامانه کدال، نشریات تخصصی و عمومی در حوزه صنایع مختلف و تحقیقات از بازارها، فعالان و مدیران هر یک از شرکتها و صنایع میباشد.

 

تضاد منافع

همچنین طبق ماده 14 دستورالعمل در شرایط وجود تضاد منافع بین سبدگردان و مشتری وی، اولویت با منافع مشتری خواهد بود.

 

منافع حاصل از فرآیند سبدگردانی

درآمد‌ها و منافع سبدگردان (به غیر از کارمزد دریافتی از مشتری). هیچ‌گونه منافعی به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه‌ی سبدگردانی، نصیب مشاور سرمایه گذاری ترنج نمی‌شود.

 

منافع حاصل از ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث

هیچ‌گونه منافعی از ارائه‌ی خدمات شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنج برای اشخاص ثالث بوجود نمی‌آید.

 

گزارش ذینفعان (موضوع ماده 27 دستورالعمل سبدگردانی)

اطلاعات ارائه شده به کارکنان، حسابرس، امین و مشتری در اجرای ماده 27 شامل موارد زیر است:

  • مشخصات ورقه‌ی بهادار،
  • شرح منافع ذینفع در آن ورقه‌ی بهادار،
  • تاریخ ذینفع شدن و تاریخ خاتمه‌ی ذینفعی (درصورتی‌که قبل از تاریخ گزارش، ذینفع شدن افراد موضوع این ماده خاتمه یافته باشد).