سبدگردانی چیست

سبدگردانی چیست

سبدگردانی یا مدیریت پورتفوی (به انگلیسی Portfolio Management) هنر و علم تصمیم گیری در مورد ترکیب سرمایه گذاری در بورس، تطبیق سرمایه گذاری ها با اهداف سرمایه گذار، تخصیص دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی و هماهنگ کردن بازدهی و ریسک با اهداف سرمایه گذار است.سبدگردانی تعیین اولویت ها و استفاده از فرصت ها در انتخاب بین گزینه های سرمایه گذاری و کسب بازدهی در مقابل پذیرش ریسک برای حداکثرسازی بازدهی سرمایه گذار در یک سطح ریسک مشخص است.

مدیریت پورتفوی صندوق های سرمایه گذاری به دو صورت فعال و منفعل انجام میشود؛ مدیریت منفعل تنها شاخص بازار (یا یک بخش و صنعت مشخص بازار) را دنبال میکند که به آن سرمایه گذاری شاخصی نیز میگویند. از طرف دیگر سبدگردانی فعال به انجام اقدامات سرمایه گذاری بر مبنای تحلیل سرمایه گذاری صنایع و شرکت ها گفته می شود.

عناصر کلیدی سبدگردانی

تخصیص داراییهای پورتفوی سرمایه‌گذاری: کلید اصلی فعالیت سبدگردانی ترکیب بلندمدت داراییهای یک سبد است. فلسفه تخصیص داراییها بر این اساس است که داراییهای مختلف به طور همزمان و هماهنگ حرکت نمیکنند، برخی دارای نوسان بیشتری هستند و مدیر پورتفو با هدف بهینه‌سازی ترجیحات ریسک و بازدهی سرمایه‌‍گذار، در ترکیب مختلفی از داراییها سرمایه گذاری میکند. سرمایه‌گذاران با سطح ریسک پذیری بالاتر سهم بالاتری به سهام دارای نوسان بالاتر میدهند و سرمایه گذاران با ریسک پذیری کمتر، سبدی از سهام های کم نوسانتر تشکیل میدهند.

متنوع سازی پورتفوی: تنها قطعیتی که در سرمایه گذاری در بورس وجود دارد این است که پیش بینی دقیق سود یا زیان بورس ممکن نیست. بنابراین رویکرد عاقلانه ایجاد یک سبد سرمایه گذاری است که دارای طبقات دارایی های متنوعی باشد. متنوع سازی یعنی پخش کردن ریسک و احتمال بازدهی یا زیان در یک طبقه دارایی. از آنجا که دشوار است بتوانیم بفهمیم که کدام طبقه دارایی عملکرد بهتری خواهد داشت، با متنوع سازی تلاش می شود تا در طول زمان بازده تمام انواع گزینه های سرمایه گذاری جذب شده اما هم زمان، نوسان کمتری به سبد سرمایه گذاری تحمیل شود.

متنوع سازی مناسب در بین طبقات مختلف دارایی، صنایع و اواراق بهادار انجام میگیرد. مدیر پورتفوی با بررسی مجدد و اصلاح اقدام سبد سرمایه گذاری در فواصل زمانی منظم، از حفظ اهداف اصلی سرمایه گذار با توجه به سطح ریسک پذیری او اطمینان حاصل میکند در غیر این صورت ممکن است حرکات بازار بورس سبد سرمایه گذاری را در معرض ریسک بالاتر یا بازدهی کمتر قرار دهد.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر خدمات سبد گردانی ترنج با ما تماس بگیرید.

نظرات