همکاران

مریم رمضانیان: رئیس هیئت مدیره- نماینده مجوز مشاور

مدرک کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی

مدرک مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی

 

محسن لالجینی: معاون فروش و ارتباط با مشتریان

کارشناسی ارشد مدیریت MBA از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

کاندیدای دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

دارای 11 سال فعالیت در نهادهای مالی همچون بانک‌ها، شرکت‌های سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری

 

سید مرتضی لعل سجادی: مدیر سبد

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دارای مدرک مدیریت سبد اوراق بهادار- تحلیل گری بازار سرمایه

 

علیرضا نجارپور

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه یزد

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه اصفهان

 

فاطمه پاک نیا: نماینده مجوز مدیر سبد

کارشناسی مدیریت مالی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی

دارای مدرک مدیریت سبد اوراق بهادار- تحلیل گری بازار سرمایه – اصول بازار سرمایه – معامله گری اوراق تامین مالی

دارای مدرک CFA

 

 

نیلوفر آرشیان

کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه شاهد

دارای مدرک اصول بازار سرمایه – تحلیل گری بازار سرمایه – معامله گری ابزار مشتقه

 

 

عفاف دلیل

کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه خوارزمی

دارای مدرک معامله گری اوراق تامین مالی- معامله گری بورس کالا – معامله گری ابزار مشتقه – معامله گری بورس انرژی

 

 

فاطمه سلیمانی

کارشناسی مدیریت امور گمرکی دانشگاه علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور

دارای مدرک معامله گری اوراق تامین مالی  – معامله گری ابزار مشتقه – معامله گری بورس کالا – معامله گری بورس انرژی

 

 

هیوا قادری: نماینده مجوز کارشناس

کارشناسی حسابداری

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علوم تحقیقات

دارای مدرک تحلیل گری بازار سرمایه – اصول بازار سرمایه – معامله گری اوراق تامین مالی

 

فریبا شاکریان: مدیر عرضه و پذیرش

کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران

دارای مدرک اصول بازار سرمایه – معامله گری اوراق تامین مالی

 

 

محبوبه داودی: مدیر تحلیل اقتصادی

کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه الزهرا

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه صنعتی شریف

دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف

 

بهادر برهان: نماینده مجوز مدیر سبد

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه تهران

دارای مدرک اصول بازار سرمایه و معامله گری اوراق تامین مالی

 

پگاه قناعت پیشه سنایی: نماینده مجوز حسابدار

کارشناسی حسابداری دولتی از دانشگاه علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دارای مدرک اصول بازاریابی و کارشناسی عرضه و پذیرش

 

قاسم سعیدی: نماینده مجوز بایگان