تحلیل به وقت یکشنبه

پنل تخصصی پرسش و پاسخ با حضور آقای پیام ملایری (مدیر بخش مدیریت دارایی مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردانی مدبران هما) ، آقای دکتر قاسمی و آقای مهدی فریور (مدیر سبدهای سرمایه‌گذاری سبدگردانی مدبران هما)

ترنج؛ مدیریت هوشمند سرمایه

نظرات