تحلیل بنیادی بانک خاورمیانه

با توجه به عملکرد مناسب بانک خاورمیانه در وام‌دهی و سرمایه‌گذاری حداقلی در املاک از یک طرف و کوچک بودن وضعیت باز ارزی بانک به سبب کنترل ریسک بازار و پوشش نرخ ارز از طرف دیگر بانک پتانسیل بالایی در تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تسعیر نرخ ارز ندارد اما، سود عملیاتی قوی بانک خاورمیانه سبب شده که از آن انتظار بازدهی پایدار و با رشد نسبی داشت.  در حال حاضر ارزش بازار به ارزش دفتری آن در حدود 1.8 است که به میانگین بلندمدت آن نزدیک است. اما ما معتقدیم که این نسبت با بهبود وضعیت صنعت در شرایط فعلی قابلیت رشد دارد. همچنین ارزش دفتری بانک نیز با سرعت بهتری نسبت به سال پیش رشد می‌کند. در نتیجه سهم از دید بلند مدت ارزنده است ولی در کوتاه مدت انتظار جهش ناگهانی نمی­توان از آن داشت.

تحلیل بنیادی بانک خاورمیانه

نظرات