تأمین سرمایه امید

شرکت تأمین سرمایه امید اولین تأمین سرمایه پذیرش شده در بورس است که در آذر ماه 1397 معاملات سهام آن در بازار دوم بورس تهران آغاز شد. همچنین، تأمین سرمایه امید از نظر سرمایه ثبت شده بزرگترین تأمین سرمایه کشور است. از آنجا که در آینده وسعت فعالیت تأمین سرمایه ها منوط به سرمایه آنها خواهد بود، داشتن سرمایه بزرگتر به نوعی می تواند مزیت مهمی برای تأمین سرمایه ها باشد.

به این علت که سهامداران اصلی این شرکت معدن داران بزرگ کشور (شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و گلگهر) هستند، شرکت بیشتر در زمینه مشاوره و تأمین مالی شرکت های معدنی متمرکز است.

فعالیت اصلی شرکت ارائه خدمات بازارگردانی اوراق صکوک (اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه‌ی یکی از قرارداد‌های مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق به صورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن‌ها می‌باشند.

تقریباً 60% از درآمد شرکت از بازارگردانی و فعالیت های وابسته به آن تأمین می شود و تأمین سرمایه امید با سهم تقریباً 10 درصدی از بازار اوراق صکوک غیر دولتی جایگاه مناسبی در این بازار را داراست. در همین حین، بازار اوراق صکوک در سال های اخیر رشدهای بسیار بالایی را تجربه کرده که برای تأمین سرمایه ها به خصوص تأمین سرمایه امید نوید بخش بوده است.

با این حال هنوز هم بانک ها نقش اصلی تأمین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی را بر عهده دارند که در صورت تغییر این موضوع و در نتیجه آن رشد بازار بدهی فرصت مناسبی پیش روی تأمین سرمایه ها قرار خواهد گرفت. با در نظر گرفتن اولویت های دولت برای اصلاح نظام بانکی و تأکید بانک مرکزی برای محدود ساختن بانک ها در زمینه تأمین مالی ذی نفع واحد می توان امید داشت که در سالهای آینده بازار بدهی رشد بیشتری را تجربه کند.

 

این گزارش صرفا جهت معرفی سهم تهیه شده و شامل توصیه خرید یا فروش نمی شود

1) ارزش بنگاه با استفاده از اطلاعات استخراج شده از گزارش حسابرسی شده نیم سال 1396 محاسبه شده است..

2) سال های 1396 و 1397 و 1398 براساس تحلیل شرکت مشاوره سرمایه گذاری ترنج به دست آمده است.

منابع: سایت شرکت، سامانه کدال و بخش مدیریت دارایی مشاور سرمایه گذاری مدبران هما

نظرات