بررسی تحلیلی بانک خاورمیانه

تحلیل بانک خاورمیانه

نسبت های بنیادی بانک خاورمیانه

 

نیروی کار بهره ببرد. به همین جهت ترکیب کارمندان بانک از نظر مدارک دانشگاهی نسبت به سایر بانک ها در جایگاه مطلوبی قرار دارد.

فرایندهای به روز بانک سبب شده تا بانک نه تنها در پیروی و تطبیق با قوانین داخلی بلکه با استانداردها و قوانین بین المللی صنعت بانکداری سرآمد بانک های کشور باشد. در نتیجه این سطح بالای کیفیت عملکردی، بانک توانست مجوز تأسیس شعبه در مونیخ آلمان را دریافت و اولین بانک ایرانی باشد که بعد از مدتها در اروپا شعبه  تأسیس می کند.

در کنار عملیات بانکداری تجاری، بانک خاورمیانه در ارائه خدمات به صادرات و واردات هم در میان فعّال ترین بانک های داخلی است که با توجه به وضع مجدد تحریم های ایالات متحده بار تأمین مالی تجارت بین المللی کشور به دوش بانک های تجاری مشابه بانک خاورمیانه است که از گزند تحریم های ثانویه دور هستند.

در تحلیل سودآوری شرکت در سال های آتی، باید روند بازار پول کشور را در نظر گرفت. تغییراتی همچون ماه شمار شدن سپرده های مدت دار می تواند در روند سودآوری بانک ها تأثیر قابل توجهی داشته باشد. البته از شعبه مونیخ بانک هم انتظار می رود که سود قابل ملاحظه ای به درآمد غیر تسهیلاتی بانک اضافه کند. در مجموع سال 1398 را می توان سال مطلوبی برای صنعت بانکداری و بانک خاورمیانه قلمداد کرد.

بانک خاورمیانه در سال 1391 با مجوز رسمی بانک مرکزی تأسیس و در لیست شرکت های پذیرفته شده در فرابورس درج شد. بانک خاورمیانه جزء بانک های  خصوصی تجاری ایرانی است که از نظر دارایی ها جزء بانک های تجاری کوچک کشور است. ساختار مالکیت بانک به این صورت است که هیچ یک از سهامداران بیش از %5 از  سهام  بانک را نمی تواند تملک کند. در نتیجه این ساختار، بانک با %90 شناوری یکی از غیر متمرکزترین ساختار سهامداری در بازار بورس را داراست.

باتوجه به قدمت کم بانک و استراتژی های آن  تنها %0/5 از کل نقدینگی کشور به صورت سپرده در اختیار شرکت است. با این حال این بانک از نظر سودآوری سرآمد صنعت بانکداری کشور است. چنانچه که در سال های 1395 و 1396 که سال های سخت این صنعت بودند هم این بانک نه تنها به روند سودآوری خود ادامه داد بلکه سود آن در تمامی این سال ها از رشد خوبی برخوردار بوده است.

استراتژی بانک از ابتدای تأسیس فعالیت با کمترین هزینه بوده است. از همین جهت بانک تا کنون تنها 16 شعبه در کل کشور راه اندازی کرده که از این حیث کمترین تعداد در بین سایر بانک های تجاری است. علاوه براین در جذب سپرده نیز بانک منابع با کمترین هزینه را جذب کرده است. در همین حال، بانک تلاش کرده که برای بهبود فرآیندهای خود از مجرب ترین و با دانش ترین

 

صورت های مالی بانک خاورمیانه

نظرات

  • 8 نوامبر 2020 پاسخ
    سمیه امیرفخری

    عالی بود